PRIVACY & COOKIES

 

Deze website (Popcornbakjes.be) is eigendom van PrintPrestige BVBA (hierna genoemd “PrintPrestige”, “wij”, of “ons”)
Ondernemingsnummer: BTW BE 0694.639.467 – RPR: Leuven

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.
Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via e-mail of het contactformulier op deze website.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) [toestemming], (b) [noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst], (c) [noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting], (d) [noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld aan derde (leveranciers) met het oog op de uitvoering van de overeenkomst binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn of met enige andere partner van ons; Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (d), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- contact te nemen via e-mail of het contactformulier, elders te bereiken op deze website;

Contactinformatie

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw gevraagde informatie (zoals bijv. voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, datum van verzenden) veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.

Wanneer u een e-book of (template)-bestand downloadt, of een staal aanvraagt, slaan we - indien u toestemming geeft - uw (e-mail)adres en naam op. Deze informatie hebben wij nodig om u het gevraagde te kunnen opsturen.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw voornaam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om u de nieuwsbrief te kunnen versturen. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp. Mailchimp beveiligt uw data en maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy.

Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- facturatiegegevens- en leveringsadressen op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wijzigbaarheid

Wij behoudens ons het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Meer informatie over cookies kunt u raadplegen in onze Cookie Policy.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (voor meer info kunt kunt u de help-functie van uw browser raadplegen). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Statistieken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Daarnaast verzamelen we ook bepaalde statistieken wanneer u onze digitale nieuwsbrief leest. Meer bepaald gaat het hier om informatie over het browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

Blijf op de hoogte van aanbiedingen en promoties

Natuurlijk nemen we je privacy serieus en gaan we je ook niet constant lastig vallen. Je kan je in één simpele klik op elk ogenblik weer afmelden.
Deze website is onderdeel van PrintPrestige BVBA, waartoe ook deze mailinglist behoort.

 
 
Copyright © 2019-2024 Popcornbakjes.be. Alle rechten voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW